بوی باران تازه می آید نکند بوی چشم تر باشد

هَرکس از این دُنــیـــــا چیزی برداشت من از این دُنـــیـــــــا دَست برداشتم!!!

بوی باران تازه می آید نکند بوی چشم تر باشد

هَرکس از این دُنــیـــــا چیزی برداشت من از این دُنـــیـــــــا دَست برداشتم!!!

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تکرار تاریخ» ثبت شده است

يكشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۲، ۰۳:۰۶ ب.ظ

تکرار میشود...

گاه صدای حال امروزت را در ذهن گذشته ای دور میشنوی وقتی حنجره ی باورت زخم خورده ی تاریخ است
تارخ صدای ماست انگار،که به کوهستان روزهای رفته انعکاس گرفته و تکرار میشود
تکرار میشود...
تکرار......

زمزمه این روزهای من
کهنه اما خواندنی :

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد


هم رونق زمان شما نیز بگذرد


وین بوِم محنت از پی آن تا کند خراب

بر دولت آشیان شما نیز بگذرد


باد خزان نکبت ایّام ناگهان

بر باغ و بوستان شما نیز بگذردآب اجل که هست گلوگیر خاص و عام

برحلق و بر دهانِ شما نیز بگذرد
ای تیغ تان چو نیزه برای ستم دراز

این تیزی سنان شما نیز بگذردچون داد عادلان به جهان در بقا نکرد

بیداد ظالمان شما نیز بگذرددر مملکت چو غُرّش شیران گذشت و رفت

این عوعوی سگان شما نیز بگذردآن کس که اسب داشت غُبارش فرونشست

گرد سُم خران شما نیز بگذردبادی که در زمانه بسی شمع ها بکُشت

هم بر چراغدان شما نیز بگذردزین کاروان سرای بسی کاروان گذشت

ناچار کاروان شما نیز بگذردای مُفتخر به طالعِ مسعود خویشتن

تاثیر اختران شما نیز بگذرداین نوبت از کسان به شما ناکسان رسید

نوبت ز ناکسان شما نیز بگذردبیش از دو روز بود از آن دگر کسان

بعد از دو روز از آن شما نیز بگذردبر تیر جورتان ز تحمّل سپر کنیم

تا سختیِ کمان شما نیز بگذرددر باغ دولت دگران بود مدّتی

این گُل، ز گُلستان شما نیز بگذردآبی است ایستاده دراین خانه مال وجاه

این آب ناروان شما نیز بگذردای تو رمه سپُرده به چوپان گرگ طبع

این گُرگیِ شبان شما نیز بگذردپیل فنا که شاه بقا مات حُکم اوست

هم بر پیادگان شما نیز بگذردای دوست خواهمت که به نیکی دُعای سیف

یک روز بر زبان شما نیز بگذرد
سیف فرغانی


شاعر قرن هفتم و هشتم ه.ق
۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۳ بهمن ۹۲ ، ۱۵:۰۶
والضحی _ میم